Autor prevretergua

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לבנות דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה משפיע באופן בלעדי על רצונותיה של הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות בדיוק עבור הוצאות העובד. המחיר המשוער של דירות יומיות בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות של פרסי עובדים. העובדים משאירים טיפים מלקוחות באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל דירות דיסקרטיות קריות – לספק לבנות תעסוקה הגונה עם רווחים גדולים, ולקוחות עשירים לספק שירותים ישירות לנכס הטוב ביותר. באופן בלעדי גישה זו מאפשרת לעשות שותפות ארוכה, שתיהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.

Lo sentimos, no hay publicaciones en esta página. No dude en ponerse en contacto con el administrador del sitio web con respecto a este problema.