Turismo

Locurile speciale pentru romi din învăţământul superior în anul universitar 2019 – 2020 | Asociatia Partida Romilor Pro-Europa

1.            UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
BUCUREŞTI    8

2.            UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII
DIN BUCUREŞTI          5

3.            UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI
URBANISM „ION MINCU” DIN BUCUREŞTI     1

4.            UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI               5

5.            UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 60

6.            UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI
FARMACIE „CAROL DAVILA” DIN BUCUREŞTI       4

7.            ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN
BUCUREŞTI          27

8.            UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ
DIN BUCUREŞTI               0

9.            UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN
BUCUREŞTI     2

10.         UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ
TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ „I. L. CARAGIALE” DIN BUCUREŞTI       2

11.         UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE
FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI           3

12.         ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI
ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI       10

13.         UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE
1918” DIN ALBA IULIA     5

14.         UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU”
DIN ARAD          10

15.         UNIVERSITATEA „VASILE
ALECSANDRI” DIN BACĂU            15

16.         UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA”
DIN BRAŞOV    18

17.         UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ–NAPOCA       10

18.         UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI
MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA               2

19.         UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI”
DIN CLUJ-NAPOCA         60

20.         UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
„IULIU HAŢIEGANU” DIN CLUJ-NAPOCA               1

21.         ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE
DIMA” DIN CLUJ-NAPOCA    1

22.         UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN
CLUJ-NAPOCA    1

23.         UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN
CONSTANŢA        9

24.         UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA       2

25.         UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA     28

26.         UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
DIN CRAIOVA             0

27.         UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE
JOS” DIN GALAŢI 28

28.         UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE
ASACHI” DIN IAŞI 17

29.         UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI
MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI           3

30.         UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN
CUZA” DIN IAŞI          20

31.         UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
„GR. T. POPA” DIN IAŞI           6

32.         UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE
„GEORGE ENESCU” DIN IAŞI             2

33.         UNIVERSITATEA DIN ORADEA      30

34.         UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI 0

35.         UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI        61

36.         UNIVERSITATEA „PETROL-GAZE”
DIN PLOIEŞTI     20

37.         UNIVERSITATEA „EFTIMIE MURGU”
DIN REŞIŢA   11

38.         UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA”
DIN SIBIU         8

39.         UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL
MARE” DIN SUCEAVA          10

40.         UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN
TÂRGOVIŞTE       10

41.         UNIVERSITATEA „CONSTANTIN
BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU JIU            20

42.         UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE,
ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE DIN TÂRGU MUREŞ  35

43.         UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREŞ       2

44.         UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA            4

45.         UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI
MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI  „REGELE
MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA 5

46.         UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA              30

47.         UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
„VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA        5

1.            UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
BUCUREŞTI    4

2.            UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII
DIN BUCUREŞTI          5

3.            UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI
URBANISM „ION MINCU” DIN BUCUREŞTI     1

4.            UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI               5

5.            UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 20

6.            UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI
FARMACIE „CAROL DAVILA” DIN BUCUREŞTI       0

7.            ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN
BUCUREŞTI          4

8.            UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ
DIN BUCUREŞTI               0

9.            UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN
BUCUREŞTI     2

10.         UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ
TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ „I. L. CARAGIALE” DIN BUCUREŞTI       2

11.         UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE
FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI           2

12.         ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI
ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI       5

13.         UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE
1918” DIN ALBA IULIA     5

14.         UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU”
DIN ARAD          10

15.         UNIVERSITATEA „VASILE
ALECSANDRI” DIN BACĂU            5

16.         UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA”
DIN BRAŞOV    8

17.         UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ–NAPOCA       3

18.         UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI
MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA               0

19.         UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI”
DIN CLUJ-NAPOCA         25

20.         UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
„IULIU HAŢIEGANU” DIN CLUJ-NAPOCA               0

21.         ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE
DIMA” DIN CLUJ-NAPOCA    1

22.         UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN
CLUJ-NAPOCA    0

23.         UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN
CONSTANŢA        2

24.         UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA       2

25.         UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA     8

26.         UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
DIN CRAIOVA             0

27.         UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE
JOS” DIN GALAŢI 19

28.         UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE
ASACHI” DIN IAŞI 12

29.         UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI
MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI           0

30.         UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN
CUZA” DIN IAŞI          5

31.         UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
„GR. T. POPA” DIN IAŞI           3

32.         UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE
„GEORGE ENESCU” DIN IAŞI             1

33.         UNIVERSITATEA DIN ORADEA      20

34.         UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI 0

35.         UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI        31

36.         UNIVERSITATEA „PETROL-GAZE”
DIN PLOIEŞTI     10

37.         UNIVERSITATEA „EFTIMIE MURGU”
DIN REŞIŢA   6

38.         UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA”
DIN SIBIU         5

39.         UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL
MARE” DIN SUCEAVA          10

40.         UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN
TÂRGOVIŞTE       5

41.         UNIVERSITATEA „CONSTANTIN
BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU JIU            8

42.         UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE,
ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE DIN TÂRGU MUREŞ  30

43.         UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREŞ       1

44.         UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA            4

45.         UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI
MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI  „REGELE
MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA 5

46.         UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA              12

47.         UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
„VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA        1

1.            UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
BUCUREŞTI    5

2.            UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII
DIN BUCUREŞTI          0

3.            UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI
URBANISM „ION MINCU” DIN BUCUREŞTI     1

4.            UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI               2

5.            UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 0

6.            UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI
FARMACIE „CAROL DAVILA” DIN BUCUREŞTI       0

7.            ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN
BUCUREŞTI          0

8.            UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ
DIN BUCUREŞTI               0

9.            UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN
BUCUREŞTI     1

10.         UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ
TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ „I. L. CARAGIALE” DIN BUCUREŞTI       1

11.         UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE
FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI           1

12.         ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI
ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI       2

13.         UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE
1918” DIN ALBA IULIA     0

14.         UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU”
DIN ARAD          0

15.         UNIVERSITATEA „VASILE
ALECSANDRI” DIN BACĂU            0

16.         UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA”
DIN BRAŞOV    0

17.         UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ–NAPOCA       0

18.         UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI
MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA               0

19.         UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI”
DIN CLUJ-NAPOCA         10

20.         UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
„IULIU HAŢIEGANU” DIN CLUJ-NAPOCA               1

21.         ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE
DIMA” DIN CLUJ-NAPOCA    0

22.         UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN
CLUJ-NAPOCA    0

23.         UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN
CONSTANŢA        0

24.         UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA       1

25.         UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA     6

26.         UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
DIN CRAIOVA             0

27.         UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE
JOS” DIN GALAŢI 0

28.         UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE
ASACHI” DIN IAŞI 1

29.         UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI
MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI           0

30.         UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN
CUZA” DIN IAŞI          12

31.         UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
„GR. T. POPA” DIN IAŞI           2

32.         UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE
„GEORGE ENESCU” DIN IAŞI             1

33.         UNIVERSITATEA DIN ORADEA      2

34.         UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI 3

35.         UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI        3

36.         UNIVERSITATEA „PETROL-GAZE”
DIN PLOIEŞTI     1

37.         UNIVERSITATEA „EFTIMIE MURGU”
DIN REŞIŢA   0

38.         UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA”
DIN SIBIU         0

39.         UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL
MARE” DIN SUCEAVA          4

40.         UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN
TÂRGOVIŞTE       2

41.         UNIVERSITATEA „CONSTANTIN
BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU JIU            0

42.         UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE,
ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE DIN TÂRGU MUREŞ  4

43.         UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREŞ       0

44.         UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA            5

45.         UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI
MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI  „REGELE
MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA 0

46.         UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA              3

47.         UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
„VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA        1

This content was originally published here.

VOTA PARA EVITAR LA DICTADURA

SALVA Al EDOMEX, UNIDOS SOMOS MAYORÍA

TENEMOS SOLO UNA OPORTUNIDAD

 

EL 4 DE JUNIO DEL 2023 VOTA PARA MANTENER

TU LIBERTAD, LA DEMOCRACIA Y EL RESPETO A LA CONSTITUCIÓN.

SI NO VOTAS PROBABLEMENTE TU VOTO NO VOLVERÁ A CONTAR 

UBICA TU CASILLA AQUÍ

 

 

EL 2 DE JUNIO DEL 2024 VOTA PARA MANTENER

TU LIBERTAD, LA DEMOCRACIA Y EL RESPETO A LA CONSTITUCIÓN.

VOTA POR XÓCHITL